Vyjadrenia a vytyčovania

Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti SURANY.NET s.r.o.

Žiadateľom poskytujeme „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa a investora,
 • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla,
 • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti,
 • spôsob úhrady za vyjadrenie

 

Vytýčenie je možné len na základe vyjadrenia spoločnosti SURANY.NET a objednávky, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné a fakturačné údaje žiadateľa a investora
 • situáciu so zakreslením záujmovej oblasti
 • číslo nami vydaného vyjadrenia pre danú záujmovú oblasť alebo stavbu

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle cenníka spoločnosti SURANY.NET s.r.o.

Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou, mailom, alebo osobne doručiť do zákazníckeho centra v Šuranoch na Hledíkovej ul.4

Žiadosť o vyjadrenie

Stiahnuť formulár

5 dôvodov prečo WIFIBER net

 • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
 • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
 • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
 • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
 • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »