Všeobecné podmienky

Služby prístupu do internetu


Tento dokument stanovuje podmienky na využívanie dátovej siete SuranyNet (ďalej len sieť) právnickými i fyzickými osobami, ktoré s prevádzkovateľom uzavreli Zmluvu o využívaní dátovej siete (ďalej len Zmluva).

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať službu. podľa zákona o elektronických komunikáciách na základe registrácie Telekomunikačným úradom SR. Užívateľ pri uzatváraní Zmluvy o využívaní siete stanoví svoju zodpovednú osobu, ktorá ho zastupuje voči prevádzkovateľovi. Na jej adresu zasiela prevádzkovateľ všetku korešpondenciu. Užívateľ sa zaväzuje, že akúkoľvek zmenu na strane tejto osoby ihneď oznámi písomne prevádzkovateľovi.

Všeobecné podmienky používania dátovej siete SuranyNet(ďalej len Podmienky) a služieb poskytovaných prostredníctvom tejto siete služby prístupu do internetu. (ďalej len Služby)

Stiahnite si všeobecné podmienky vo formáte pdf:

Všeobecné podmienky

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »