Cenník poplatkov a služieb

Cenník platný od 1.4.2022

Doplnkové služby

Služba Popis služby Cena s DPH
Inštalácia Zriadenie prípojky Optika/Metalika/Anténa 99 €
Prekládka + viazanosť Prekládka miesta pripojenia, pôvodná viazanosť + 24 mesiacov 1 €
Prekládka bez zmeny viazanosti Prekládka miesta pripojenia bez zmeny viazanosti 39 €
Zmena zmluvy Administratívna zmena v zmluve, zmena subjektu 0 €
Static IP Statická verejná IP adresa 5 €/mesiac
SP Servisný poplatok 1,5 €
Znovupripojenie po obmedzení Znovupripojenie po obmezení služby z dôvodu neplatenia faktúr 5 €
Uprednostnené zriadenie Zriadenie služby do 2 pracovných dní 29 €
Upomienka Upomienka z dôvodu neplatenia faktúr 2 €

 

Výkony technikov

Názov položky MJ Cena s DPH Minimálna jednotka
Konfigurácia routera zakúpeného mimo 1 ks 5 € 1ks
Práca technika servis Internet 1 hod 9 € 1/2/2 hodod
Práca technika na PC 1 hod 20 € 1/2 hod
Práca technika na Serveri 1 hod 60 € 1ks
Práca technika na Sieti - konfigurácia 1 hod 50 € 1/2 hod
Práca technika - Budovanie infraštruktúry 1 hod 15 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika závady na PC 1 hod 30 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika na Serveri 1 hod 100 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika na Sieti 1 hod 100 € 1/2 hod

 

Iné práce

Názov položky MJ Cena s DPH Minimálna jednotka
Zemný pretlak Φ do 80mm 1 m 30 € 5 m
Zemný pretlak Φ do 105mm 1 m 60 € 5 m
Lišta s prácou a drobným inštalačným materiálom 1 m 5 € 1 m
Prechod cez stenu - vŕtanie 1 ks 5 € 1 ks

 

Práce a položky spojené s optickou infraštruktúrou

Názov položky MJ Cena s DPH Minimálna jednotka
Zváranie optických vlákien 1 ks 15 € 1 ks
Manipulácia s káblom pri zváraní do 12 vl. 1 ks 30 € 1 ks
Manipulácia s káblom pri zváraní od 13 vl. 1 ks 50 € 1 ks
Meranie optickej siete 1 ks 15 € 1 ks
Meranie optickej siete s protokolom 1 ks 30 € 1 ks
Ochrana zvaru 1 ks 1 € 1 ks
Optický adaptér simplex 1 ks 3 € 1 ks
Optický adaptér duplex 1 ks 5 € 1 ks
Optický pigtail SC, ST 9/125 G652D, PC 1 ks 10 € 1 ks
Patchcord optický simplex 9/125, PC 1 ks 15 € 1 ks
Patchcord optický duplex 9/125, PC 1 ks 20 € 1 ks
Krabička na zvar jednoduchá 1 ks 15 € 1 ks
Optický prevodník,SFP, 100Mbps 1 ks 50 € 1 ks
Optický prevodník,SFP, 1000Mbps 1 ks 60 € 1 ks
Optická spojka - vaňa 1 ks 50 € 1 ks
Optický kábel 2 žilový 1 m 1 € 1 m
Optický kábel 4 žilový 1 m 2 € 1 m
Optický kábel 12 žilový 1 m 3 € 1 m
Optický kábel 24 žilový 1 m 4 € 1 m

 

Práce a položky spojené s metalickou infraštruk.

Názov položky MJ Cena s DPH Minimálna jednotka
Sieťová karta - materiál + práca technika 1 ks 9 € 1 ks
Spínaný zdroj napájania 5-12V 1 ks 9 € 1 ks
Patchcordmetalický 0,5m 1 ks 1 € 1 ks
Patchcordmetalický 1m 1 ks 2 € 1 ks
Patchcordmetalický 2m 1 ks 3 € 1 ks
Patchcordmetalický 3m 1 ks 5 € 1 ks
Patchcordmetalický 5m 1 ks 7 € 1 ks
Ethernetový kábel s ukončením 1 m 1 € 1 m
Spojka Ethernet RJ45, Krono 1 ks 5 € 1 ks
Koncovka RJ45 + nalisovanie 1 ks 1 € 1 ks
Manipulácia kábla do podlahových rohových líšt 1 m 3 € 1 m
Dátová zásuvka na stenu jednoportová, práca + materiál 1 ks 9 € 1 ks
Dátová zásuvka na stenu dvojportová, práca + materiál 1 ks 15 € 1 ks

 

Dopravné náklady

Názov položky MJ Cena s DPH Minimálna jednotka
Dopravné náklady servis internetu v rámci mesta 1 ks 2 € 1 ks
Dopravné náklady servis internetu mimo mesta 1 ks 4 € 1 ks
Dopravné náklady zemná raketa 1 km 1,2 € 1 km
Dopravné náklady ostatné 1 km 1 € 1 km

 

Názov položky Cena s DPH
Vyjadrenie o existencii TKZ 12 €
Vyjadrenie o existencii TKZ s podrobným zakreslením križovania a súbehov 50 €
Porealizačné vyjadrenie o existencii TKZ 12 €
Vytýčenie trás káblov a dozorovanie káblov (každá začatá hodina) 50 €

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »