Faq

Čo je to FUP?

FUP je pravidlo pre spravodlivé riadenie internetovej prevádzky. Cieľom aplikácie tohto pravidla je zabezpečiť kvalitný prístup všetkým užívateľom siete, tzn. zaistiť, aby minorita "sťahovačov" nevyužívala podstatnú časť šírky prenosového pásma pre seba. Po prekročení limitu FUP je prenosová rýchlosť užívateľskej linky znížená. Aplikácia pravidla FUP nemá vplyv na výšku fakturovanej čiastky za pripojenie.

Je FUP nevyhnutné?

Áno. Vzhľadom k bezohľadnosti sťahovačov je FUP jediným účinným nástrojom k zaisteniu dostatočne kvalitných služieb všetkým užívateľom pri zachovaní prijateľnej ceny. Limity FUP sú nastavené na základe analýzy štatistík tak, aby nepredstavovali pre užívateľov obmedzenia pri bežnom využívaní internetu (viď. tabuľka povolených objemov prenesených dát pre jednotlivé programy).

Neobmedzené pripojenie do internetu?

Pripojenie cez našu sieť je neobmedzené. Aj čo sa týka času, aj čo sa týka množstva prenesených dát. No predsa sú nevyhnutné určité pravidlá, ktoré sú potrebné, aby sa každému dostalo to, za čo si zaplatil. Aj u nás preto existuje FUP - politika čestného užívania . Každý program v našej ponuke je určený konkrétnej kategórii užívateľov. Začiatočníci, občasní užívatelia, viac skúsení intenzívnejšie využívajúci internet a ešte viac skúsení, pracujúci napr. s Linuxom a pod. Zoberme si za príklad nižšie programy (256k a pod.), ktoré sú určené skôr tým menej náročným užívateľom internetu. Nie sú to programy primárne určené na nepretržitý tok dát a sťahovanie napr. ISO obrazov linuxových distribúcií, pozeranie OnLine TV či rádií, poprípade sťahovanie filmov, hudby , aj keď zakázané, alebo obmedzené to na našej sieti nie je.

Čo sa stane ak prekročím povolené množstvo dát?

Všeobecne platí, že v prípade ak typ prevádzky, ktorú užívateľ generuje a množstvo prenesených dát za určité obdobie výrazne a opakovane prekračuje objem prenesených dát zodpovedajúci pomeru ceny a výkonu toho ktorého programu, ktorý si užívateľ platí, môže byť užívateľovi znížená rýchlosť prenosu dát na určité krátke obdobie, spravidla 24 hodín. Aby neboli obmedzení užívatelia , ktorý potrebujú stiahnuť väčšie množstvo dát iba občas je zavedený aj kreditný systém pri ktorom sa Vám nevyčerpané dáta z jedného dňa pripočítajú k množstvu dát určenému na nasledovný deň a až keď prekročíte tento limit nasleduje FUP. V prípade potreby sťahovania väčšieho objemu dát odporúčame užívateľom predovšetkým si ponechať súvislé sťahovanie dát na čas 00:00 - 6:00 hod. (kedy sa prenesené dáta nezarátavajú do FUP kvóty), poprípade prechod na vyššie programy, kde sú denné kvóty vyššie.

Čo je to agregácia a ako ovplyvňuje kvalitu pripojenia?

Väčšina poskytovateľov internetu používa pri pripájaní svojich zákazníkov agregáciu. Zákazník sa po pripojení na internet zaradí do agregačnej skupiny podľa služby ktorú odoberá. V tejto agregačnej skupine ostáva po celý čas odoberania danej služby. Agregácia 1:X znamená, že na prenosovú linku danej rýchlosti je zapojených X klientov naraz. Túto linku spolu zdieľajú a rýchlosť si medzi sebou rozdeľujú. Je štatisticky overené, že v takýchto agregačných skupinách je v jednom čase k internetu pripojených naraz približne jedna tretina (1/3) účastníkov agregačnej skupiny. Typicky sa dá teda očakávať, že rýchlosť vašeho pripojenia bude približne X/3 krát menšia, ako je rýchlosť linky na ktorú je klient pripojený. Čím je agregácia vyššia, tým ide pripojenie pomalšie a menej spoľahlivo. Čím je nižšia tým je pripojenie na internet plynulejšie a nedochádza k mikro výpadkom. Osvedčená a pre bežného domáceho zákazníka doporučovaná agregácia je 1:8 pri rýchlostiach linky aspoň 2048 Kbit/s. Pri nižších rýchlostiach je daný agregačný pomer už pomerne vysoký a pri rýchlostiach do 512 Kbit/s by mal byt maximálne 1:2 aby internetová prípojka bola ešte použiteľná.

Čo je to rýchlosť pripojenia a ako sa meria?

Jednotkou informácie používanou v počítačovom svete je 1 bit. Z praktických dôvodov sa združujú do väčších celkov - do slabík, alebo bajtov (po anglicky byte). Jeden bajt (byte) = 8 bitov. Rýchlosť pripojenia na internet sa meria v bitoch za sekundu alebo v násobkoch. Napríklad 512 kbit/s (kilobitov za sekundu). Pri sťahovaní dát vo Windowse sa v okne zobrazuje väčšinou informácia v bajtoch za sekundu alebo v násobkoch. Rýchlosť v bajtoch teda vypočítame ako 512 kbit/s / 8 = 64 kB/s. Táto rýchlosť je maximálna, ktorá sa dá pri prenose teoreticky dosiahnuť. V reálnom prenose sa nikdy nedosiahne, lebo spolu s užitočnými informáciami vaše programy prenášajú aj riadiace informácie, ktoré rýchlosť mierne znižujú. Ďalším faktorom rýchlosti je aj agregácia.

Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

Download je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload rýchlosť je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie ..).

Čo potrebujem na pripojenie

Môžete sa rozhodnúť a pripojiť sa mikrovlnnými rádiovými stanicami pracujúcimi vo voľných rádiových pásmach 2.4 a 5.5 GHz, alebo sa pripojiť v rámci panelových bytových rozvodov cez sieťový kábel pripojený na našu sieť.

  • Inštalácia u používateľa trvá približne 40 – 100 minút.
  • Na pripojenie potrebujete osobný počítač PC s ethernetovým portom (sieťovou kartou)
  • Ľubovoľný operačný systém napr. Windows 95 / 98 / Me / 2000 / NT / XP alebo Linux / UNIX
  • O všetko ostatné sa postaráme my vrátane pripojenia a konfigurácie Vášho počítača

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »