Ochrana komunikačných portov

Pravidelne sa stretávame s pokusmi neznámych útočníkov, ktorí hľadajú rôzne zraniteľnosti (zariadení, systémov) a snažia sa ich zneužiť. Pokúšajú sa o automatický prienik, získanie dát, či o prípravu pôdy pre prípadný iný užšie zameraný útok.

Z bezpečnostných dôvodov a v záujme ochrany integrity siete a prevádzky nami poskytovaných služieb chránime formou obmedzenia komunikácie na službách prístupu do internetu komunikačné porty takto:

Protokol:komunikačný portSmer od zákazníka / k zákazníkoviPoznámka
TCP:23 k zákaznikovi Telnet
TCP:25 od zákazníka SMTP
UDP:53 k zákaznikovi DNS
TCP/UDP:137,138,139 obidva smery Netbios
UDP:1900 obidva smery UPnP
TCP/UDP:7547 obidva smery Management Protocol (CWMP)
TCP:10000 k zákaznikovi rezervovaný port


Aplikovaná ochrana by nemala mať žiaden negatívny vplyv na prevádzku štandardných služieb.

Riešime tým primárne ochranu zákazníka pred známym zneužívaním týchto portov, ktoré má za cieľ poškodiť zákaznikom.

V prípade akýchkoľvek problémov s komunikáciou na vyššie uvedených portoch nás kontaktujte prostredníctvom ticketu v ticketovom systéme zákazníckej zóny, e-mailom na adrese surany@surany.net alebo na telefónnej linke technickej podpory 0905 249 280.

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »