Bonusový systém - info

suranynet 5percent bonus Užívateľ má nárok na 5 % zľavu z mesačného paušálu nového zákazníka, ktorý pri objednávke služieb uvedie jeho zákaznícke číslo. Zľavy je možné akumulovať do maximálnej výšky mesačného paušálu užívateľa, ktorý novú prípojku sprostredkoval. Pod pojmom nový zákazník sa rozumie prípojka v mieste bydliska, kde je možné zriadenie služby a ešte nikdy v minulosti tam prípojka od poskytovateľa nebola zriadená. Poskytovateľ môže odmietnuť zriadenie novej prípojky bez udania dôvodov. Zľava je platná od podpisu zmluvy novým zákazníkom až do jej zániku, alebo do zániku zmluvného vzťahu s užívateľom, ktorý túto prípojku sprostredkoval a je splatná vždy až po uhradení platby novým zákazníkom. Zľava je neprenosná, nenárokovateľná a môže byť poskytovateľom zrušená bez udania dôvodu.

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »